Mobing (Psikolojik Taciz) Nedir? Mobbing kavramı, İngilizce “mob” kökünden gelmekte olup, “Mob” sözcüğü, aşırı şiddetle ilişkili ve yasaya uygun olmayan kabalık anlamındadır. Sözcük Latince “mobile vulgus”tan türemiştir. İş yaşamında...
İş Hukuku Yasası İŞ HUKUKUNUN TANIMI İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. İkiye ayrılır: 1-Bireysel İş Hukuku Bireysel iş hukuku, Tek işçiyle tek işveren arasındaki ferden kurulan...