KARİYER AMAZON

Bir SİMKAD Projesi

Kariyer Amazon: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kadın İstihdamını Arttırma Projesi

Amacı: Kadınların sosyal konumuna ve iş hayatındaki statüsüne dair farkındalık yaratmak. Kadın İstihdamını Arttırmayı sağlamak.

 

Neden Kariyer Amazon?

Kariyer Amazon; ülkemizdeki toplumsal cinsiyet eşitsizliği göz önünde tutularak, kadın istihdamını arttırmak amacıyla hayata geçirilmiş bir projedir.

Fırsat eşitliği ilkesini göz önünde bulundurarak, katılımcılara katma değer sağlayan ücretsiz eğitimler düzenliyor ve onları iş hayatına hazırlıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için politikalar üretiyor, ülkemiz kadınının ekonomik bağımsızlığını kazanması için eğitim ve iş olanaklarının arttırılması çalışmalarını yürütüyoruz.

Toplumsal Cinsiyet

Eşitliği Projesi
KARİYER AMAZON

Bir SİMKAD Projesi

Kariyer Amazon projesi aracılığıyla iş bulma sürecinde projemizin nasıl etki ettiği hakkında
ve işveren gözünden Kariyer Amazon hakkında röportajlarımız.

100
Gönüllü Üye
25
Etkinlik
11
Sosyal Paydaş
8
Portfolios
image

Demokratik ve laik hukuk devleti anlayışı, Atatürk İlke ve İnkılaplarıyla doğrultusunda ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi yaşamda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadınların maruz kaldığı şiddet ve ayrımcılığa son vermek, kadının sosyal statüsünü yükselterek yeteneklerinin farkına varmasını sağlamak, iş hayatı içindeki kadın sayısını artırarak girişimciliğe destek vermektir.

image

Toplumumuzda cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını engelleyebilecek her türlü ekonomik ve sosyal durumların ortadan kaldırılması ve kadına yönelik her türlü şiddetin engellenmesine yönelik rehberlik hizmetleri vermek, bu hizmetleri kampanyanlar ile desteklemek, kadın sorunlarının çözümlenmesine yönelik lobi çalışmaları yapmak ve örgütlenmek, iletişim ağları kurmaktır.

image

İzmir ve çevresindeki; kadın üniversite öğrencileri, üniversite mezunu iş arayan kadınlar ve iş hayatına ara verip tekrar dönmek isteyen kadınlardır. Bunu belirlerken dikkat ettiğimiz en önemli nokta, geniş bir yelpazeye hitap etmekti. Bütün hedef kitlemiz; düzenlenen ücretsiz eğitim, seminer ve etkinlikler sayesinde bilgi birikimlerini attırıyor ve kendi iş ağlarını oluşturuyorlar.