Bu ekranda aşağıda yer alan bilgileri doldurarak kısa sürede kaydınızı tamamayabilir, CV'nizi ve bilgilerinizi bize gönderebilirsiniz.

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, yüklediğim Öz Geçmişimin ve/veya fotoğrafım, e-mail adresim dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Öz Geçmişimde yer alan kişisel verilerimin (“Kişisel Veriler”) Kariyer Amazon / Simkad tarafından herhangi bir iş fırsatı ile eşleştirilebilmem veya firmalarla iş fırsatları ile ilgili görüşmeler yapmamın sağlanması amacıyla muhafaza edilmesi ve Kariyer Amazon / Simkad tarafından gerekli görülen durumlarda üçüncü taraflarla paylaşılmasına özgür iradem ile açıkça rıza gösterdiğimi beyan ve kabul ederim.

    Kişisel verilerimin kullanılması konusunda ve talebim halinde bu bilgilerin Kariyer Amazon / Simkad tarafından silineceği, yok edileceği veya anonim hale getirileceği konularında açıkça bilgilendirildiğimi kabul ederim.

    Aynı kişi tarafından yapılan mükerrer başvuruların red edilebileceğini kabul ediyorum.

    Yukardaki Muvafakatnameyi Okudum, Kabul Ediyorum. *

    Evet