Vizyon

Vizyon; Demokratik ve laik hukuk devleti anlayışıyla Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi yaşamda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadınların maruz kaldığı şiddet ve ayrımcılığa son vermek, kadının sosyal statüsünü yükselterek yetenek ve güçlerinin farkına varmasını sağlamak, iş hayatı içindeki kadın sayısını artırarak girişimciliğe destek vermek.