Projenin Amaçları

 

Amacımız;

  • Ülkemizde üniversite mezunu kadın istihdamını artırmak,
  • İş hayatına katılmak isteyen kadınlar ile iş gücü arayan işverenleri bir araya getirmek.
  • Kadının ekonomik gücünü eline alarak toplumsal yaşamda sosyal bir birey olmasını sağlamak.
  • Orta ve üst düzey kadın yönetici sayısını arttırmak.

Hedefimiz;

  • Girişimciliğe destek vermek
  • Kadınların iş gücüne katılım oranını yükseltmek
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak
  • Kadının sosyal statüsünü yükseltmek .
  • İş hayatı içinde kadın sayısını arttırmak.
  • Proje Paydaşlarımız ile gerçekleştireceğimiz eğitimlerle yetenek ve güçlerini fark ettirmelerini sağlamak.