Projenin Amaçları

 

Amacımız;

  • Ülkemizde üniversite mezunu kadın istihdamını artırmak,
  • İş hayatına katılmak isteyen kadınlar ile iş gücü arayan işverenleri bir araya getirmek.
  • Kadının ekonomik gücünü eline alarak toplumsal yaşamda sosyal bir birey olmasını sağlamak.
  • Orta ve üst düzey kadın yönetici sayısını arttırmak.