Misyon

Misyon; Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için politikalar üretmek; ülkemiz kadınının ekonomik bağımsızlığını kazanması için eğitim ve iş olanaklarının arttırılması çalışmalarını yürütmek,  engelleyen her türlü ekonomik, sosyal, kadına şiddet konusunda bilinç oluşturmak, kültürel ve yasal engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik rehberlik hizmetleri vermek; hizmetlerimizi kampanyalar ile desteklemek, kadın sorunlarının çözümlenmesine yönelik lobi çalışmaları yapmak ve örgütlenmek, iletişim ağları kurmak.