Hedef

Hedefimiz;

  • Girişimciliğe destek vermek
  • Kadınların iş gücüne katılım oranını yükseltmek
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak
  • Kadının sosyal statüsünü yükseltmek .
  • İş hayatı içinde kadın sayısını arttırmak.
  • Proje Paydaşlarımız ile gerçekleştireceğimiz eğitimlerle yetenek ve güçlerini fark ettirmelerini sağlamak.