Hakkımızda

Proje; Smyrna İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (SİMKAD) tarafından yürütülmektedir. SİMKAD 2012 yılından beri ‘’Kadının İnsan Hakları’’ için çalışan bir Sivil Toplum Kuruluşu’dur.

Misyon; Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için politikalar üretmek; ülkemiz kadınının ekonomik bağımsızlığını kazanması için eğitim ve iş olanaklarının arttırılması çalışmalarını yürütmek,  engelleyen her türlü ekonomik, sosyal, kadına şiddet konusunda bilinç oluşturmak, kültürel ve yasal engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik rehberlik hizmetleri vermek; hizmetlerimizi kampanyalar ile desteklemek, kadın sorunlarının çözümlenmesine yönelik lobi çalışmaları yapmak ve örgütlenmek, iletişim ağları kurmak.

Vizyon; Demokratik ve laik hukuk devleti anlayışıyla Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi yaşamda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadınların maruz kaldığı şiddet ve ayrımcılığa son vermek, kadının sosyal statüsünü yükselterek yetenek ve güçlerinin farkına varmasını sağlamak, iş hayatı içindeki kadın sayısını artırarak girişimciliğe destek vermek.


Başkanın Mesajı;

Günümüzde kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmaları insan haklarının bir gereği olarak değerlendirilmektedir. 1948 Yılında kabul edilen “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” nde yer alan hakların çoğunun kadınlar tarafindan kullanılamadığı gerçeğinden yola çıkan Birleşmiş Milletler 1979 yılında “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi” (CEDAW) kabul etmiştir, Türkiye’de 1985 yılında CEDAW sözleşmesine taraf olmuştur.

Kadınla erkek arasındaki eşitlik bir insan hakları sorunu, sosyal adaletin önemli bir koşulu ve aynı zamanda eşitlik, kalkınma ve barışın vazgeçilmez temel önkoşulu olarak kabul edilmektedir.

SİMKAD (Smyrna İş ve Meslek Sahibi Kadinlar Dernegi) olarak kadınların güçlenmesi doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Türkiye’de çalışan Kadın sayısı sadece %27,5 okumuş işsizlerin %70’ı kadın.  Bu nedenle istihdam konusunda kadın sayısını arttırmak, kadının aile ekonomisine katkıda bulunmasına yardımcı olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gönüllülük temeline dayalı çalışmalar yapan bir sivil toplum örgütüyüz.

Serpil Gencer

SİMKAD – Smyrna İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı


Proje Yönetim Kadrosu

Sema Kırklar – Proje Koordinatörü

Komiteler

  • Kurumsal İletişim Komitesi

Elmas Üzüm – Danışman

Halide Olgun – Yönetici

  • Bilişim Komitesi

Fatoş Dolgun – Danışman

Merve Özkan – Yönetici

  • Organizasyon Komitesi

Gökçen Mert Yıldız – Danışman

İrem Nur Demir – Yönetici

  • Basın ve Halkla İlişkiler Komitesi

Fügen Oymak –  Danışman

Yaren Türkseven – Yönetici

  • Medya ve İletişim Komitesi

Yeşim Gökpınar – Danışman

Müşerref Kaya – Yönetici