İşçi Hakları Nelerdir?

İşçi, genel tanımı ile ‘bir iş sözleşmesine dayanarak ücret karşılığı çalışan kişi’dir. Buna göre ister bir yerde masa başı çalışan olsun isterse beden gücü ile çalışan bir kimse kanunen işçi’dir ve kanunun belirlediği hak ve sorumluluklara sahiptir.

Devamını Oku


Mobbing’e uğrayan çalışan ne yapmalı?

Türkiye’de son iki yılda ALO 170’e beş bin 890 mobbing şikayeti yapılırken bu şikayetlerin ağırlıklı olarak özel sektörden geldiği görülüyor. Hem özel sektörde hem kamuda mobbing şikayetlerin cinsiyet bakımından aynı seviyede olduğu, erkeklerin de kadınların da aynı oranda mobbing’e maruz kaldığı görülüyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Oğuz Aslım, mobbing konusu ile ilgili son gelişmeleri anlatıyor.

Devamını Oku
İş Hukuku Yasası

İŞ HUKUKUNUN TANIMI

İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.

İkiye ayrılır:

1-Bireysel İş Hukuku

Bireysel iş hukuku, Tek işçiyle tek işveren arasındaki ferden kurulan iş ilişkilerini konu alır. Bu bağlamda, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinin kurulması, son bulması, son bulmasının sonuçları, işçi ve işverenin birbirine karşı olan borçları bireysel iş hukukunun kapsamına girmektedir.

2-Toplu İş Hukuku

Toplu iş hukuku, Hak ve menfaat uyuşmazlıkları ,Sendika üyeliğinin güvencesi ,Teşmil ,Grev ve lokavt gibi konuları inceler.

Devamını Oku