Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı;

Günümüzde kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmaları insan haklarının bir gereği olarak değerlendirilmektedir. 1948 Yılında kabul edilen “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” nde yer alan hakların çoğunun kadınlar tarafindan kullanılamadığı gerçeğinden yola çıkan Birleşmiş Milletler 1979 yılında “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi” (CEDAW) kabul etmiştir, Türkiye’de 1985 yılında CEDAW sözleşmesine taraf olmuştur.

Kadınla erkek arasındaki eşitlik bir insan hakları sorunu, sosyal adaletin önemli bir koşulu ve aynı zamanda eşitlik, kalkınma ve barışın vazgeçilmez temel önkoşulu olarak kabul edilmektedir.

SİMKAD (Smyrna İş ve Meslek Sahibi Kadinlar Dernegi) olarak kadınların güçlenmesi doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Türkiye’de çalışan Kadın sayısı sadece %27,5 okumuş işsizlerin %70’ı kadın.  Bu nedenle istihdam konusunda kadın sayısını arttırmak, kadının aile ekonomisine katkıda bulunmasına yardımcı olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gönüllülük temeline dayalı çalışmalar yapan bir sivil toplum örgütüyüz.

Serpil Gencer

SİMKAD – Smyrna İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı